Skriv-workshop

Vill du anordna en skriv-workshop i din organisation?
Jag håller skriv-workshops för alltifrån 7- till 19-åringar samt för vuxna och anpassar innehållet efter gruppen, deltagarnas ålder och hur vana de är vid kreativt skrivande. På en workshop får deltagarna till exempel skriva texter utifrån miljöer, öva på karaktärsbeskrivningar eller beskriva känslor.

Yngre barn kan öva på att komma igång, skriva inledningar och skapa tillsammans. Äldre ungdomar kan testa olika stilgrepp, genrer och skrivmetoder. Vuxna får utmana den vana som ofta finns att skriva fint och korrekt, genom flödesskrivande och lekfulla övningar i vitt skilda former och teman.

Upplägget kan variera efter behovet hos er organisation. Det kan vara en enstaka dag – exempelvis under en temadag eller som aktivitet på ett lov – eller ske vid upprepade tillfällen. Kontakta gärna mig för att höra mer om olika typer av upplägg och diskutera vad som passar just hos er.

Mina tidigare uppdrag

 • Kungälvs bibliotek – varje termin under 2015-2020
 • Lilla Edets kommun – 2019
 • Majorna-Linnés bibliotek – 2017 och 2018
 • Torslanda bibliotek – 2018 och 2019
 • Backa bibliotek – 2019
 • Stenungsunds bibliotek – sommar och höst 2019
 • Mölnlycke kulturhus, biblioteket – 2019
 • Delta, Tjörn – 2020
 • Stiftsgården Rättvik – 2016 och 2017
 • Ung ledar-utbildning, Svenska kyrkan – 2017
 • Fortbildning för kontraktspedagoger i Göteborgs stift, Svenska kyrkan – 2018
 • Göteborgs stift, Pedagogik är teologi – gör vi det vi tror? – 2018
 • Oscar Fredriks församling – 2019

Vikten av pedagogik
En stor del av workshop-ledarens roll är att vara pedagogisk. Vid många tillfällen behöver ledaren vara van vid att arbeta med ungdomar och trygg i rollen som pedagog. Det blir extra tydligt exempelvis om deltagaren är osäker på sig själv eller sitt skrivande, alternativt är ovan vid eller har svårt för sociala situationer. Jag har stor erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar, vilket jag har haft mycket nytta av i de workshop jag har hållit.

Min pedagogiska erfarenhet
Jag har arbetat med barn och ungdomar i följande situationer och åldrar:

 • Som assistent på sommarläger för ungdomar med olika funktionsvariationer.
 • Som ledare för ungdomsläger i Rättvik för åldrarna 13-20.
 • Som huvudansvarig för unga vuxna ledare i åldrarna 18-25 under sommarläger i Rättvik.
 • Som pedagog på förskolor under två års tid, även inkluderande som resurs för ett barn med talsvårigheter.
 • Som kolloledare på dagkollo i Västerås med barn i åldrarna 10-13.
 • Som en av två ledare för en skrivarcirkel för ungdomar i åldrarna 16-19.
 • Som workshopledare för flertalet grupper i olika åldrar.

Dessa erfarenheter bidrar till att jag är bekväm, lugn och pedagogisk i mitt arbete med barn och ungdomar. Det gäller oavsett deltagarnas skrivarvana, sociala vana och andra faktorer som spelar in för en individs roll och agerande i en ny grupp.